تلفن تماس ۲۶۷۱۲۳۳۷-۰۹۱۲۸۴۶۴۹۶۸

تلفن پشتیبانی ۰۹۹۱۲۰۸۹۳۸۸

ساعت کاری ۹ الی ۱۷

رضایت کارمندان

تنوع غذایی موجود در منوی سفارش غذای شرکت‌ها،‌باعث میشود تا هر کارمندی غذای مورد نظر خود را سفارش دهد و در نتیجه کارمندان بخاطر تکراری بودن منوی غذایی و کاهش کیفیت غذای کیترینیگ مورد قراداد معترض نمیشوند. کیترینگ‌ها و رستواران‌های طرف قرارداد با کارافید،‌با حفظ اصول کارافید و تنوع غذایی شرکتی، ‌رضایت کارمندان را افزایش میدهند.

 

ادامه دارد