تلفن تماس ۲۶۷۱۲۳۳۷-۰۹۱۲۸۴۶۴۹۶۸

تلفن پشتیبانی ۰۹۹۱۲۰۸۹۳۸۸

ساعت کاری ۹ الی ۱۷

کاهش هزینه ها

سیستم غذایی موجود در کارافید،‌با رعایت تنوع غذایی و رژیم مخصوص کارمندان،‌کاهش هزینه های عدم رضایت کارمندان و صرفه جویی در زمان عقد قرارداد با کیترینگ و تهیه غذای جدید شرکت و با صرفه جویی در زمان و افزایش بازدهی و کارایی کارمندان،‌باعث کاهش هزینه های شما به صورت مستقیم و غیر مستقیم میشود و از طرفی با داشتن یک سیستم حرفه ای حسابداری در ثبت سفارش غذای شرکتی،‌موجب کاهش هزینه های شما در زمینه تهیه غذای شرکتی میشود.

 

ادامه دارد