تلفن تماس ۲۶۷۱۲۳۳۷-09376131782

ایمیل info@karafeed.com

ساعت کاری ۹ الی ۱۷

قوانین و مقررات

۱کارافید (karafeed.com) تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد . بدیهی است تابعیت از قوانین و قرارداد فی مابین کارافید و شرکت ها رستوران ها نیز الزامی است.

۲ کارافید واسط بین رستوران و شرکت ها و سازمان ها است و سفارشات غذایی شرکت ها را مدیریت مینماید.

۳تمامی کسورات قانونی از جمله ارزش افزوده بر عهده شرکت میباشد و در صورتحساب های ارسالی از طرف کارافید منظور میگردد.

۴ثبت سفارش توسط شرکت و یا کارمندان شرکت ها میبایست از طریق پرتال کارافید انجام پذیرد. عدم ثبت سفارش به منزله عدم نیاز به غذا است.

۵پیش از شروع همکاری بین کارافید و سازمان، قرارداد همکاری مابین طرفین منعقد شده و شروع کار منوط به امضای قرارداد توسط طرفین میباشد.

۶امکان لغو سفارش تا 12 ساعت قبل از ارسال وجود دارد.

۷تحویل سفارشات طبق خواست شرکت و کارمندان شرکت ها در زمان تعیین شده توسط ایشان انجام میپذیرد.

۸صورتحساب سفارشات به صورت هفتگی برای شرکت ارسال میشود و شرکت موظف است حداکثر تا یک هفته بعد نسبت به تسویه کامل صورتحساب اقدام نماید.

۹منظور از رستوران میتواند آشپزخانه های طبخ غذا و یا کیترینگ نیز باشد.